Valikko
Valikko

EMU on talousdatan jäsentäjä ja tulkki. Me tuotamme talouspalvelumuotoilua.

 

Meille asiakkuus ei ole raportti verottajalle tai tilintarkastajalle, vaan talouden hallintaa
sekä taloudellisen tulevaisuuden hahmottamista.

 Tervetuloa muotoilemaan tulevaisuutta! Me kasvamme ja haluamme kasvaa kanssasi.

Olemme Suomen johtava talouspalvelumuotoilija ja ulkoistuskumppani. Ytimemme muodostavat digitaaliset startup- ja kasvuyritykset.

 

Yrityksen pyörittäminen on murroksessa. Keskeisenä muutosajurina kaikelle yritystoiminnalle on neljäs teollisuusvallankumous (Industry 4.0 ), joka on merkittävämpi kuin yksikään aikaisemmista teollistumisvallankumouksista. Sitä ruokkii teknologisista innovaatioista pulppuava data, jonka hyödyntäminen tulee mullistamaan ennennäkemättömällä tavalla elämämme ja erityisesti yrittäjyyden.

  

Huomisen teknologiset ratkaisut antavat suuntaa sille, miten yritystoimintaa on tehokasta ja viisasta johtaa. Innovaatioiden liittäminen toimintojen eri osa-alueisiin siivittää yritysten päivittäistä toimintaa tähtäämään vieläkin pidemmälle tulevaisuuteen. Näinä kiehtovina aikoina yritysten täytyykin joko digitalisoida toimintansa, keskittyä asiakaskeskeisiin palvelukonsepteihin - tai tuhoutua. Meidän tehtävämme on auttaa yrityksiä ja yrittäjiä loikkaamaan tulevaan 4.0 -maailmaan ja valmistaa heitä kohtaamaan digitaalinen tulevaisuutensa, ja siten väistämään uhat, jotka ilman taloudellista hallintaa realisoituisivat tässä voimallisesti muuttuvassa maailmassa.

 

Me EMUssa suuntaamme katseemme kohti yhteiskuntaa, jossa tekoäly ja koneoppiminen ovat hallitsevassa roolissa ja näemme, kuinka näiden innovaatioiden avulla muotoillaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa palvelua. 

 

 

  

EMU on teknologinen yritys, joka on erikoistunut asiakaslähtöiseen, tulevaisuutta mallintavaan talousdatan jäsentämiseen ja tulkintaan. Talouspalvelumuotoilemme moderneille kasvuyrityksille talouden hallinnan, neuvonnan ja ohjauksen palveluita. Sähköisen talous- ja palkkahallinnon lisäksi veroneuvonta, HR-palvelut ja lakiasioiden hoito sekä yritysjärjestelyt muodostavat palvelumuotoilumme ytimen. Olemme erittäin ylpeitä laajasta, kasvavasta ja kansainvälisestä asiakaskunnastamme.  

 

 EMU on Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto. 

EMUn tarina

 

Vuonna 2007 kaksi lapsuudenystävää Itä-Helsingistä ryhtyivät opiskeluiden ohessa tekemään kirjanpitoa kaveripiirinsä startupeille saadakseen lisäansioita. Alussa tekeminen oli pelkästään Samulin hallussa. Muiden juttujensa ohessa Pekka osallistui silloin kun ehti tai osasi. Miehet hahmottivat liiketoimintaa enimmäkseen toisistaan peilaten, samantapaisesti kuin Bill Hewlett ja David Packard, ajatellen, että muutkin voisivat hyötyä heidän ihmiskeskeisistä arvoistaan. Yritystoiminnan edetessä, joka tässä vaiheessa muistutti enemmänkin projektia, Samuli ymmärsi mitä kaikkea yrittäminen voisi tuoda tullessaan. Huomatessaan, miten luontevasti hän samaistui kavereidensa - eli asiakkaidensa - tarpeisiin, hän vaihtoi valtiotieteiden opinnot kauppakorkeaan. Käsitys substanssista ja asiakaskeskeisyydestä oli syntynyt.

Sähköiset taloushallinto-ohjelmat

Vuoden 2010 puuhastelu oli muuttumassa yritystoiminnaksi, minkä myötä kolmas lapsuudenystävä ryhtyi osakkaaksi. Rahoitusjätin solukonttorissa Tapio oli ymmärtänyt, että hän ei voisi yritysjuristina koskaan saavuttaa sitä mitä halusi, ellei saisi olla tekemisissä itsensä kaltaisten nuorten ja nälkäisten yrittäjien kanssa - sellaisten, joiden kanssa Samuli ja Pekka tekivät jo kaikenlaista uutta.
 
Samoihin aikoihin Samuli tajusi, että sähköisen taloushallinnon kirjanpito-ohjelmat olivat vain sama vanha tiliristikkoasia uusissa kuorissa. Sähköinen malli ja siitä tuleva data olivat kuitenkin mahdollisuuksia, joiden avulla voisi luoda lisäarvoa asiakkaan tulevaisuudennäkymälle. Ajatus liikeideasta, jossa olisi vähemmän fokusta tilintarkastuksiin ja enemmän tulevaisuuden mallinnusta, oli alkanut elää. Triolla ei ollut vieläkään tarkkaa missiota, mutta mallinnuksen myötä oli ymmärretty, että asiakkaan tulevaisuus olisi myös heidän tulevaisuutensa. Tämän johtopäätöksen myötä nähtiin, että oli aika organisoitua uskottavammin. Yrityksen kasvu koettiin organisoitumisen kannalta merkittäväksi tekijäksi, ja niin palkattiin myös ensimmäiset työntekijät.

Vuonna 2012 kasvu oli yhä epäorgaanista ja jumissa puuhastelun tasolla, joten päätettiin loikata suuremmille areenoille ja edetä yrityskauppaan. Kaupan myötä päästiin nopeasti hieman alle miljoonaliikevaihdon yhtiöksi. Valittu strategia mahdollisti miehille oppia joistain asioista kantapään kautta: saatiin laajempi käsitys siitä, mitä kaikkea yrityskaupoissa pitää osata. Tästä tulisi olemaan rutkasti hyötyä myöhemmin asiakkaiden kanssa.
 
Yritykselle ei vielä muodostettu tarkkaa missiota, vaan haluttiin lähinnä työllistyä omalla tekemisellä ja onnistua siinä. Ajatus tuotteista, jotka nivoutuisivat asiakkaiden tulevaisuudennäkymiä kuvaaviin internetpohjaisiin malleihin, eli edelleen vahvasti mukana. 

 

Terävöityminen

Vuonna 2014 elämyksellinen opiskelun ohessa kasvatettu yritystoiminta oli kuitenkin jäänyt junnaamaan paikalleen, ja päätettiin laittaa liikkeelle joukko toimenpiteitä. Haluttiin terävöityä. Pekka lopetti viimeisetkin sivubisnekset ja koko ydintiimi ryhtyi kokopäiväisesti tilitoimistoyrittäjiksi. Yhtiö muuttui järjestelmälliseksi ja erilaiset ideahautomohapuilut kauppakorkean kanssa saivat nyt jäädä. Alkoi vähemmän puhetta, enemmän tekoja -aikakausi. Tämän terävöitymisen myötä partneriksi liittyi neljäs mies, Anton. Hän oli nuoresta iästään huolimatta kokenut taloushallintoammattilainen Suomen neljänneksi suurimmasta tilitoimistosta.

 

Tänään, ja mitä seuraavaksi

Vuosi 2016 oli muutoksen aikaa. Suomen pitkä stagnaatio finanssikriisin jäljiltä tuli päätökseen. Miesten yhtiö oli kasvanut muutamassa vuodessa alle 1 M -sarjasta lähes 2 M euroa -sarjaan ja ympärillä oli tapahtumassa isoja asioita. FinTechistä, tekoälystä ja lohkoteknologioista keskusteltiin kaikkialla, ja otsikoissa oli uusina aiheina työn muutos ja alustaekonomiat.
 
Kasvun myötä yhtiö oli päässyt kilpailemaan keskiraskaassa sarjassa HR-, laki- ja CFO as a Service -palveluilla. Huolimatta yhtiön edelläkävijyydestä modernin toimintamallin suhteen päästiin vasta nyt, uuden ajattelun myötä, irtautumaan menneisyyteen katsovasta ajattelusta ja suuntaamaan strategia aidosti eteenpäin.


Syntyi isompi visio, joka tiivistyi haluun kansainvälistyä. Missio oli nyt vihdoin lausuttavissa: Talousdatan jäsentäjä ja tulkki.

Artikuloidun mission ja valitun suunnan myötä yhtiöön alkoi virrata enemmän ja aikaisempaa modernimpia asiakkuuksia. Tämä muutos toi mukanaan myös muita tahoja, jotka suunnittelivat samankaltaisiin visioihin pohjautuvia hankkeita.

 

2018 - Empaattista palvelumuotoilua


Tämän päivän EMU on perustuksiaan myöten asiakaslähtöinen, empaattinen talouspalvelumuotoilija. Me tarjoamme yhdessä asiakkaan kanssa mietittyjä ratkaisuja huomioiden asiakkaan liiketoiminnan menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden sekä ennen kaikkea sen, miten nykyhetkessä tulee toimia, jotta tulevaisuus olisi hallittavissa. EMUn tulevaisuusvision ytimessä ovat kiinnostavat kasvuyritysasiakkuudet, digitaalisuus sekä datan hyödyntäminen - aitoa vuorovaikutteisuutta unohtamatta.

Tule ihmeessä paikan päälle haistelemaan uusia tuulia ja tutustumaan sekä meihin että palveluihimme. Meillä on aina aikaa kahvikupposelle ja innostavalle keskustelulle. 

 

 

 

 Miten me teemme - Case Smartly

 

2001 pari kaveria perusti yhtiön nimeltä Smartly. Eilen tuo yhtiö oli 100 henkeä työllistävä, 15 M euroa vaihtava 7 M euron tuloksentekijä. Me olemme olleet tekemässä osamme tuossa matkassa.

 

Nyt tätä lukiessasi Smartlyllä on ympäri maailmaa +500 asiakasta, joiden Facebook-mainontatyökaluja he optimoivat. Yritys on kasvutahdiltaan gaselli, ja - siinä missä juuri nyt istut - pystyt Facebookia vilkaisemalla näkemään, että heidän kasvunsa tulee määrältään ylittämään aikaisemmat vuodet niin, että korvissa soi.

 

Smartlyn ja meidän yhteistyö alkoi yhtiön perustamisesta (2012), ja alusta lähtien oli selvää, että me toisimme heille kokonaispaketin, joka sisältäisi niin HR-, laki- kuin myös rahoituskierroksen taustajärjestelyt. Olimme mukana samalla lailla seuraavallakin rahoituskierroksella varmistelemassa, että kaikki back office -puolella oli edelleen tikissä. Tietenkin me hoidimme tämän lisäksi myös palkanlaskennan ja kirjanpidon, sekä laadimme tilinpäätökset, kuten yhtiöiden velvoitteisiin kuuluu, mutta se ei ollut asian ydin. Yhteistyömme lähtökohta oli siivittää heidän matkaansa tulevaisuuteen.

 

Tämä oli mahdollista siksi, että olemme yhteistyökumppani joka ymmärtää 'smartlyjä' heidän alkumetreiltä saakka. Niistä lähtökohdista me emme ainoastaan osaa, vaan myös tiedämme, miten matkata vaatimattomasti laskuttavasta milleniaali-yrityksestä yhtiöksi, joka laajentaa toimintaansa usealla mantereella ja kymmenellä markkina-alueella kohti seuraavaa x miljoonan euron rajapyykkiä.

Tervetuloa muotoilemaan tulevaisuutta!

  • Liikevaihto 2,5 M€
  • Asiakkaita 450
  • Henkilöstöä 40
  • Toimistot Helsingissä ja Turussa

@emulaiset